วิสัยทัศน์ของเรา

ปัจจุบัน M.I.T มีแบรนด์ที่แข็งแรงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 20 ปี สามารถผลิตซิปได้แทบทุกประเภทที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับจากแบรนด์ระดับ Local ไปจึงถึง High grade ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า อีกทั้งนโยบายของเราคือสินค้าทุกชิ้นต้องมีคุณภาพสูงจึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ไปถึงมือลูกค้าไม่ว่าในระดับไดก็ตามจะต้องมีคุณภาพที่ดีที่สุด

3M

More Product
More Service
More Colour

ซ่อมงานต่ำมาก

เป็นโรงย้อมที่มีอัตรา Reproduce (Redye)
เฉลี่ยต่อเดือน เพียง 0.98% เท่านั้น

บริการที่รวดเร็ว

ให้บริการย้อมที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลาโดยตารางเวลา
รับงาน ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน

หลากหลายสีสรร

เราเลือกใช้สีที่มีคุณภาพ สามารถย้อมได้หลากหลาย
สีสรร สนองความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี

บริการทุกระดับ

เรามีหม้อย้อมไว้รองรับความต้องการของลูกค้า
หลายระดับ ตั้งแต่ 3 ก.ก.ขึ้นไป ลูกค้าไม่ต้องย้อมเกิน
โดยไม่จำเป็น

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นโรงย้อมที่มีการออกแบบ และจัดสรรการผลิตให้ใช้
น้ำน้อยมาก เมื่อเทียบกับโรงย้อมทั่วไป
 

ISO 9001

บริษัท M.I.T ได้การรับรองว่าเป็นบริษัทที่ได้มารตราฐานระดับ ISO 9001ของ BUREAU VERITAS ซึ่งเป็นมารตราฐานระดับสากลจากประเทศฝรั่งเศษจึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้อย่างแน่นอน

Thailand Brand

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี M.I.T ไม่เคยหยุดนิ่ง เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน M.I.T. มีผลิตภัณฑ์ ซิป และ หัวซิป คุณภาพดีเป็นที่ยอมรับทั้ง ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก จนได้รับเครื่องหมาย "Thailand Brand"