ประวัติบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. อินดัสเตรียล กรุ๊ป(1999) จำกัด บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. โกล์ด จำกัด
ปีก่อตั้ง 2531 2542 2549
ทุนจดทะเบียน 40,000,000.00 บาท 5,000,000.00 บาท 80,000,000.00 บาท
ผู้ถือหุ้น 100% Thai
พื้นที่รวม 19,196 ตารางเมตร
พนักงาน 250 คน ( มีนาคม 51 )
Nylon, Brass, Aluminium, Nickel, Plastic, Invisible Zip Sizes and Long Chain Zippers.
ลูกค้า FBT, Grand Sport , Pasaya , NHK Spg Thailand , Quartermaster Department Royal Thai Army ,Verzard Jeans

บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นบริษัท ในปี พ.ศ. 2531 โดยมี คุณพิเชษฐ ทยาอุไร เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ได้ทำการผลิต และ จำหน่ายซิปสำหรับเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ภายใต้โลโก้ MIT และได้นำหัวซิปเข้ามาจาก ต่างประเทศ โดยเริ่มแรกบริษัทฯ ได้ตั้งสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพฯ เปิดดำเนินกิจการเป็น อุตสาหกรรมภายในครอบครัวเริ่มด้วยพนักงาน จำนวน 10 คน ต่อมาได้ขยายกิจการ และย้ายโรงงานมาตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 505 หมู่ที่ 8 ซอยเทศบาลบางปู 30 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 พร้อมด้วยพนักงานกว่า 200 คน และได้ตั้งบริษัทในเครือข่าย คือ บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. อินดัสเตรียล กรุ๊ป (1999) จำกัด เป็นอาคารสูง 5 ชั้น มีพื้นที่รวม 6,500 ตรม. ขึ้นในปี 2549 เพื่อขยายกิจการของบริษัท

บริษัทได้เปิดบริษัท เอ็ม.ไอ.ที.โกลด์ จำกัด ขึ้นอีกหนึ่งบริษัท ที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน พร้อมด้วยพนักงาน กว่า 50 คน เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ในการย้อมซิป โดยมี 3 อาคาร เป็นสำนักงาน 2 ชั้น โรงย้อม 3 ชั้น และโรงบอยเลอร์ พร้อมระบบควบคุม โดยมีหม้อย้อมขนาด 5 - 200 กก. จำนวน 19 ถัง ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถย้อมได้ถึงวันละ 6 ตัน ซึ่งเป็นหลักประกันที่จะสามารถย้อมซิปป้อนให้ตลาดซิปได้อย่างพอเพียง

บริษัทได้วางแนวทางเพื่อส่งเสริมลูกค้าด้วยคุณภาพและการบริการ พร้อมทั้งดำเนินการเพื่อพัฒนาวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศ โดยใช้วิธีค้นคว้าวิจัยให้สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้นและนำไปใช้ในการผลิต ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้ มาตรฐานคงที่และยกระดับสินค้าให้สูงขึ้น ภายใต้ยี่ห้อ " M.I.T. "

"MIT come from made in Thailand" คุณภาพ มาตรฐาน ด้วยบริการที่รวดเร็ว
" บริษัท M.I.T ได้การรับรองว่าเป็นบริษัทที่ได้มารตราฐานระดับ ISO 9001ของ BUREAU VERITAS ซึ่งเป็นมารตราฐานระดับสากลจากประเทศฝรั่งเศษจึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้อย่างแน่นอน "
"ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี M.I.T ไม่เคยหยุดนิ่ง เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน M.I.T. มีผลิตภัณฑ์ ซิป และ หัวซิป คุณภาพดีเป็นที่ยอมรับทั้ง ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก จนได้รับเครื่องหมาย "Thailand Brand"

บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
505 หมู่ 8 ถนนพุทธรักษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270


โทรศัพท์ : (662) 387-0915 , 387-2305 , 701-4190-2
โทรสาร : (662) 701-4193
www.mitzipper.com email : sale@mitzipper.com
บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. อินดัสเตรียล กรุ๊ป(1999) จำกัด
201/309 หมู่ 8 ซอยเทศบาลบางปู 30 ถนนพุทธรักษา
ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280


โทรศัพท์ : (662) 387-0915 , 387-2305 , 701-4190-2
โทรสาร : (662) 701-4193
www.mitzipper.com email : sale@mitzipper.com
บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. โกล์ด จำกัด
155/53 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 71200


โทรศัพท์ : (032) 375-845-7
โทรสาร : (032) 375-848
www.mitzipper.com email : gold@mitzipper.com