บริการของเรา

ระบบงานครบวงจร

  • ระบบจัดซื้อและคลังสินค้า
  • ระบบวางแผนการผลิต
  • LAB สี Datacolor Process
  • ระบบการผลิต และ QC
  • ระบบจัดส่งที่เพรียบพร้อม

1. ระบบจัดซื้อและคลังสินค้า

รับฝากสินค้าจากลูกค้า โดยมีการจัดเก็บที่ดี มีระบบตรวจสอบ น้ำหนัก และแจ้งกลับให้ลูกค้าทราบ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดเก็บ

2. ระบบวางแผนการผลิต

มีการประเมินความสามารถของการผลิตก่อนรับงาน และ มีการแจ้งกลับลูกค้า จากนั้นจึงวางแผนการผลิต
ที่ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

อัตราการย้อมเผื่อเสีย ไม่ถึง 3% ด้วยระบบการคำนวณเผื่อเสียเฉพาะหม้อสุดท้ายของ Orer เท่านั้น
เราเอาใจใส่ทุกรายละเอียดความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ดี
จาก M.I.T.GOLD

3. LAB สี Datacolor Proces

มี ห้อง LAB สี ที่มีระบบการออกสูตรสี ที่ทันสมัย โดยเลือกใช้ DataColor Process ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล เป็นหลักประกันว่า เราพร้อมที่จะออกสู่ตลาดโลกอย่างสมบูรณ์แบบ

4. ระบบการผลิต และ QC

4.1 เบิกผ้าซิปพร้อมคลายออกจากถุง
เบิกซิปมาคลายออกจากกระสอบ ลงสู่ถังเพื่อเตรียมงานสำหรับการกรอมีการตรวจสอบน้ำหนักด้วยตาชั่ง Digital
ที่ผ่านการทวนสอบทุกๆ สัปดาห์ เพื่อความถูกต้องของระบบการผลิต
4.2 กรอซิปเข้าแกนตามใบสั่งการผลิต
กรอซิปเข้าแกน ด้วยเครื่องจักรที่มีการควบคุมความตึงของเส้นซิปอย่างสม่ำเสมอ ซิปที่กรอเสร็จเรียบร้อย
จะมีเอกสารชี้บ่งชัดเจน เพื่อการย้อมที่ถูกต้องแน่นอน มีการตรวจสอบก่อนใส่กระเช้าย้อม
4.3 การย้อมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ PLC
การย้อมที่มีระบบควบคุมโดย Computer PLC และพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมให้ทำตามขั้นตอนการทำงาน
คู่มือถูกเขียนไว้อย่างชัดเจน จึงมั่นใจได้ว่า ทุกๆ batch ของเรา ใช้ปัจจัยการผลิตเดียวกันทั้งระบบและ
เพื่อเสริมความแม่นยำในการผลิตเรามีระบบ QC สีก่อนปล่อยจาก process ย้อม
4.4 การรีด
การรีดที่ ควบคุมอย่างเอาใจใส่ เพื่อความแห้งและเรียบ และ มีการ QC สี หลังการรีดเพื่อความมั่นใจในคุณภาพ
หลังการย้อม
4.5 Packing
ระบบ Packing มี QC สี และ คุณภาพครั้งสุดท้ายก่อนจะปล่อยถึงมือลูกค้า เป็นระบบที่ออกแบบมารองรับมาตรฐาน ISO 9001:2008

5. ระบบจัดส่ง

มีทีมงานจัดส่งที่พร้อมให้บริการ ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา